2109702010 2109766831 Χίου & Ηπείρου 46 jimelastika@gmail.com